Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Dane osobowe, Ochrona danych

1 Unibet może gromadzić i przetwarzać dane osobowe Właściciela Konta do następujących celów:

 • a. świadczenia usług w zakresie gier i hazardu,
 • b. z przyczyn prawnych,
 • c. z przyczyn rejestracyjnych,
 • d. identyfikacji i/lub uwierzytelnienia oraz
 • e. marketingowych, na zasadzie wyboru (opt-in).

2 Unibet przestrzega Ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych odpowiednich przepisów, informacji prawnych i/lub podobnych instrumentów obowiązujących w Miejscu Umowy, biorąc pod uwagę Dyrektywę o ochronie danych osobowych (Dyrektywa WE 95/46/WE) oraz Dyrektywy o prywatności komunikacji elektronicznej (Dyrektywa WE 2002/58/WE w wersji poprawionej przez Dyrektywę 2009/136/WE).

3 Unibet przyjął dobre praktyki dotyczące zasad komunikacji e-mailowej z Właścicielami Kont.

4 Wyżej wymienione zasady pozostają w mocy celem zapewnienia Właścicieli Kont, że w każdym czasie ich dane osobowe są:

 • a. przetwarzane zgodnie z prawami Właściciela Konta;
 • b. przetwarzane w sposób sprawiedliwy i zgody z prawem;
 • c. uzyskiwane wyłącznie dla szczególnych i zgodnych z prawem celów;
 • d. odpowiednie, właściwe i nie nadmierne w stosunku do celu;
 • e. dokładne i aktualne;
 • f. przechowywane w bezpieczny sposób;
 • g. przechowywane nie dłużej niż to konieczne w określonym celu;
 • h. nie przekazywane na terytoria państw nie przestrzegających wyżej wymienionych Dyrektyw oraz
 • i. wykorzystywane do celów marketingowych, na zasadzie wyboru (opt-in).

5 Unibet ujawni wszelkie dane osobowe Właściciela Konta oraz inne informacje i/lub akta związane z Właścicielem Konta, gdy zażąda tego jakakolwiek Władza i/lub na podstawie jakiegokolwiek przepisu Prawa Właściwego.

6 Unibet pouczy i upoważni Instytucję Finansową, w której Właściciel Konta posiada swoje konto do ujawnienia wszelkich informacji, jakich może zażądać Organ Regulujący w odniesieniu do rachunku Właściciela Konta.

7 W celu wykrywania i kontroli oszustw, Właściciel Konta wyraża zgodę na to, że Unibet ma prawo do przekazania jego danych osobowych stronom trzecim, w tym, między innymi, tak zwanym dostawcom usług Systemu Weryfikacji Adresu, Dostawcom Usług Płatniczych oraz Instytucjom Finansowym. Ponadto, Unibet zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych Właściciela Konta odpowiednim stronom, gdy Unibet ma uzasadnione podstawy, by podejrzewać nieprawidłowości związane z Kontem w Unibet.

8 Unibet będzie przechowywał dane osobowe Właściciela Konta oraz wszelkie informacje na temat szczegółów transakcji finansowych przez okres przynajmniej dziesięciu lat po zamknięciu Konta w Unibet. Unibet usunie dane osobowe Właściciela Konta, jeżeli żadna transakcja nie została zarejestrowana na koncie Właściciela Konta.

9 Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane i wykorzystywane do celów szkoleń. Treść może zostać ujawniona, gdy zażądają tego władze oraz/lub na podstawie któregokolwiek przepisu Prawa Właściwego. Rozmowy telefoniczne i korespondencja elektroniczna przechowywane są przez rok, a następnie usuwane z systemu.

10 Wszelkie materiały przedstawione do celów żądania Wygranej stają się własnością Unibet i nie będą zwracane.

11 Unibet zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Właściciela Konta dla celów Zarządzania Relacjami z Klientami. Wyłącznie Właściciele Kont, którzy zapisali się, będą otrzymywali materiały reklamowe.

12 Dane osobowe Właściciela Konta udostępnione będą pracownikom Unibet w ramach Grupy Unibet. Unibet ujawni dane osobowe Właściciela Konta stronom trzecim innym niż Organ Regulujący lub Władze wyłącznie na zasadzie zapisania się lub gdy jest to wymagane przez prawo. Właściciel Konta ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i/lub ma prawo do poprawienia i/lub skasowania niepoprawnych i/lub niewłaściwych danych.

13 Pytania z zakresu ochrony danych osobowych mogą być kierowane do dpa.officer@unibet.com.

  Cookies, tagi oraz inne identyfikatory („cookies“)

1 Przyjmując Regulamin Unibet lub korzystając z Usług, Właściciel Konta przyjmuje, że Unibet będzie używał cookies.

2 Strona używa cookies dla następujących celów:

 • a. identyfikacji preferowanego języka Właściciela Konta, aby automatycznie wybrać go, gdy Właściciel Konta wraca na Stronę;
 • b. zapewnienia, że zakłady złożone przez Właściciela Konta związane są z kuponem zakładowym Właściciela Konta i Kontem;
 • c. zapewnienia, że Właściciel Konta otrzymuje przysługujące mu premie oraz
 • d. analizy wizyt na Stronie, celem umożliwienia Unibet dokonywania odpowiednich ulepszeń.

Uprzejmie informujemy, że nie jest możliwe korzystanie ze Strony bez cookies. W przypadku, gdy wymagane są dodatkowe informacje na temat stosowania cookies przez Unibet, prosimy o wysyłanie e-maili do Unibet na adres: info-pl@unibetsupport.com.

Bezpieczeństwo i szyfrowanie

Po zalogowaniu się użytkownika na konto wszystkie informacje przesyłane pomiędzy użytkownikiem a serwisem Unibet są szyfrowane przy użyciu 128-bitowego kodowania SSL. Certyfikat SSL jest wydawany i weryfikowany przez Trustwave. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij na obrazek.

 
Dane karty kredytowej są szyfrowane i przesyłane przez Internet do Unibet tylko raz. Następnie są one szyfrowane i zapisywane w bezpiecznych systemach Unibet. Unibet bardzo wysoko ceni sobie potrzebę chronienia poufnych danych naszych klientów, dlatego też postaraliśmy się o przyznanie nam certyfikatu potwierdzającego spełnianie wymogów PCI DSS (Payment Card Industries Data Security Standard).

Bezpieczeństwo systemów i aplikacji Unibet jest kilka razy w roku sprawdzane przez niezależnych ekspertów ds. bezpieczeństwa. Co więcej, Unibet korzysta z systemu wykrywania intruzów (IDS), który monitoruje całą naszą sieć 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, szukając śladów ataku lub obecności intruzów.

Unibet posiada także specjalny dział zajmujący się oszustwami oraz szereg zaawansowanych systemów, których zadaniem jest wykrywanie i zapobieganie wszelkim podejrzanym działaniom. Celem jednego i drugiego jest sprawienie, że serwis Unibet jest zawsze bezpiecznym i uczciwym miejscem do gry. Konta powiązane z podejrzanymi działaniami zostaną zawieszone i poddane skrupulatnemu śledztwu. Wszyscy użytkownicy, którzy mają wątpliwości dotyczące aktywności na swoim koncie, np. zauważyli nieznane transakcje w historii transakcji lub zaskakujące zmiany salda konta, proszeni są o natychmiastowy kontakt z nami.

Kasyno, gry i bingo

Aby zapewnić graczom uczciwą rozrywkę, wszystkie nasze gry pracują w oparciu o generator liczb losowych, który, jak wskazuje sama nazwa, generuje losowe liczby. To gwarantuje, że wszystkie gry są uczciwe i nikt nimi nie manipuluje, ani firma, ani klient. Rozwiązanie to stosujemy z szacunku do klientów, a także w celu przestrzegania rygorystycznych standardów międzynarodowych.

Generator liczb losowych jest niezależnie testowany i zatwierdzany przez Technical Systems Testing, certyfikowaną firmę zarejestrowaną w Kanadzie.

Poker

Naszym najważniejszym priorytetem jest udostępniać graczom uczciwy pokój do gry w pokera i głęboko wierzymy w zasady fair play. Karty są tasowane i rozdawane automatycznie, bez udziału ludzi, przez niezależnie monitorowany generator liczb losowych. Systemy naszych dostawców są regularnie kontrolowane przez niezależnie organizacje zajmujące się ochroną graczy i ustalaniem standardów, które tworzą międzynarodowe ramy wyznaczające najlepsze praktyki operacyjne i związane z nimi wymogi.

Zmowa w trakcie gry w pokera

Wiele problemów często spotykanych w rzeczywistych kasynach i pokojach gier jest niemożliwych do odtworzenia w grach internetowych. Nie można znaczyć kart, podglądać ich, oszukiwać przy tasowaniu czy używać podrobionej talii.

Mimo to, niektórzy gracze próbują pokonać system, uciekając się do oszustw. Zmowa, która oznacza dzielenie się informacjami oraz rozgrywanie rozdań tak, aby wzajemnie sobie pomóc, nie jest w świecie pokera niczym nowym i wiemy, że występuje ona także w grach internetowych. Oczywiście, jakiekolwiek formy oszustwa są w serwisie Unibet zabronione, a gry są monitorowane przez szereg ręcznych i zautomatyzowanych narzędzi, które gwarantują graczom bezpieczne i uczciwe warunki.